ICA Hemma
Varukorg

Varukorg

Antal varor:0st
Summa:0 kr

Takrengöring NG 1L CurEra

199 kr
Delbetala från

Finns varan i lager?

Webblager: I lager
Nelson Gardens Takrengöring rengör alla sorters tak från alger, lavar och annan påväxt. Efter behandlingen dröjer det några månader innan alger och påväxt tappar fäste, lavar tar längre tid. Detta sker oftast vid ett kraftigt regn. Taket hålls fritt från ny påväxt under lång tid. För bästa resultat skrapa bort tjockare partier av påväxt före behandlingen och skölj bort löst material med vatten. Medlet har bäst effekt på fuktiga tak.Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Andas inte in spray. Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTKAT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Förpackningsstorlek:
Längd: 64 mm
Bredd: 144 mm
Höjd: 224 mm
EAN: 7312600085145
7312600085145_1.jpg
7312600085145_1.jpg
Alla priser är webbunika och kan skilja sig från butik.

Erbjudande

V 21 - Studsmatta

Studsmatta

V 21 - Hörlurar

Hörlurar

V 21 - Kylväska

Kylväska

V 21 - Badenbaden

Badenbaden

Har du frågor? Hör av dig till oss på 020-83 33 33 eller kontakta oss via mejl

ICA Sverige AB, 171 93 Solna

Tel: 020 – 83 33 33

Följ ICA Hemma!