ICA Hemma
Varukorg

Varukorg

Antal varor:0st
Summa:0 kr

Skokräm Parade Gloss Black 50ml KIWI

29,90 kr
Delbetala från

Finns varan i lager?

Webblager: I lager (lev. 4-8 vardagar)
Högkvalitativ skokräm för släta skinn- och lädertyper. Ger en
spegelblank finish. Vårdar, ger glans och återupplivar färgen på lädret. Efterpoleras till önskad glans med duk eller borste.

Färg: Svart
Storlek: 50ml


Skyddsangivelser (P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P102) Förvaras oåtkomligt för barn. (P312) Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. (P302 + P352) VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. (P333 + P313) Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. (P305 + P351 + P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P210) Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.(P280) Använd skyddshandskar. (P261) Undvik att inandas rök. (P264) Tvätta händerna grundligt efter användning. (P271) Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Förpackningsstorlek:
Längd: 74 mm
Bredd: 74 mm
Höjd: 23 mm
EAN: 5000204823967
5000204823967_1.jpg
5000204823967_1.jpg
Alla priser är webbunika och kan skilja sig från butik.

Erbjudande

V 20 - Köttkvarn

Köttkvarn

V 20 - Grilltermometer

Grilltermometer

V 20 - BadenBaden

BadenBaden

V 20 - Kolgrill Weber

Kolgrill Weber

Har du frågor? Hör av dig till oss på 020-83 33 33 eller kontakta oss via mejl

ICA Sverige AB, 171 93 Solna

Tel: 020 – 83 33 33

Följ ICA Hemma!