ICA Hemma
Varukorg

Varukorg

Antal varor:0st
Summa:0 kr

Protector Extreme Neutral 200ml KIWI

49,90 kr
Delbetala från

Finns varan i lager?

Webblager: Slut i lager
Kraftfull impregneringsspray utan flourkarboner som ger ett långvarigt skydd mot vatten och smuts. Bibehåller andasförmågan och passar de flesta typer av material.

Färg: Neutral
Storlek: 200ml


Skyddsangivelser. (P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
(P312) Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.(P302 + P352) VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.(P333 + P313) Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.(P305 + P351 + P338).
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.(P210) Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.(P280) Använd skyddshandskar.(P261) Undvik att inandas rök.(P264) Tvätta händerna grundligt efter användning. (P271) Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Förpackningsstorlek:
Längd: 53 mm
Bredd: 53 mm
Höjd: 170 mm
EAN: 5000204730227
5000204730227_1.jpg
5000204730227_1.jpg
Alla priser är webbunika och kan skilja sig från butik.

Erbjudande

V 21 - Studsmatta

Studsmatta

V 21 - Hörlurar

Hörlurar

V 21 - Kylväska

Kylväska

V 21 - Badenbaden

Badenbaden

Har du frågor? Hör av dig till oss på 020-83 33 33 eller kontakta oss via mejl

ICA Sverige AB, 171 93 Solna

Tel: 020 – 83 33 33

Följ ICA Hemma!