ICA Hemma
Varukorg

Varukorg

Antal varor:0st
Summa:0 kr

Myggskydd Refill Mr Mosquito

79 kr
Delbetala från

Finns varan i lager?

Webblager: I lager (lev. 4-8 vardagar)
Refill till Mr Mosquito Myggskydd.

Förpackningstorlek: 30 -pack

Användningsområde: Bekämpningsmedel mot mygg. Får endas användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.


Registreringsnummer: Reg nr 4955, Bekämpningsmedel klass 3

Miljöfarligt
Tablett med myggmedel innehåller: d-Alletrin 39mg, Piperonylbutoxid. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkommligt för barn. Läs etikett före användning. Undvik utsläpp i miljön. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.
Vid eventuell förtäring av tablett, drick vatten eller mjölk och kontakta läkare. Tvätta händerna efter byta av tablett. Bör inte användas i rum där spädbarn (0-2 år) sover eller vistas i under längre tid. Får ej användas i slutna utrymmen eller rum utan ventilation. Ha fönster öppet om dålig ventilation. Placera inte värmaren i omedelbar närhet av säng. Får ej täckas över eller sättas i uttag bakom gardin. Värmaren och dess innehåll betraktas som farligt avfall och skall lämnas till godkänt avfallsdeponeringsställe. Öppnade tablettförpackningar och förbrukade tabletter får ej återanvändas. Vid rengöring av värmare eller byte av tablett; tag ut den ur uttaget. Torka med en torr trasa. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Använd endast Mr Mosquito-tabletter i värmaren.

Förpackningsstorlek:
Längd: 35 mm
Bredd: 100 mm
Höjd: 111 mm
EAN: 5202903777842
5202903777842_1.jpg
5202903777842_1.jpg
Alla priser är webbunika och kan skilja sig från butik.

Erbjudande

V 25 - Dammsugare

Dammsugare

V 26 - Petflaskor

Petflaskor

V 23 - Högtryckstvätt

Högtryckstvätt

V 26 - Badenbaden

Badenbaden

Har du frågor? Hör av dig till oss på 020-83 33 33 eller kontakta oss via mejl

ICA Sverige AB, 171 93 Solna

Tel: 020 – 83 33 33

Följ ICA Hemma!