Varukorg

Varukorg

Antal varor:0st
Summa:0 kr

Betesstation Rozol MotMus Silverline

99 kr
Delbetala från

Finns varan i lager?

Webblager: I lager
Mot möss i och omkring byggnader. All annan aanvändning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.
Rozol Pasta MotMus har hög smaklighet för möss. Lämpligt för användning i torra utrymmen.
Innehåller 1 st betespåse 25g.
Kan laddas även med rozol block.
Möss som ätit av Rozol pasta eller Rozol block säker sig ut efter vätska. Risken är därför liten att mössen ska ligga kvar i något skrymsle.
Registreringsnummer: Bekäpningsmedel klass 3. Reg.nr 5165.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Vid förtäring kontakta genast Giftinformationscentralen eller läkare. Förvaras endast i originalbehållare. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläöggning. Skyddshandskar rekommenderas vid hantering av betet. För att undvika risker för människa och miljö följ bruksanvisningen. Vid misstanke om förgiftning: Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen (tel 112) Vitamin K1 är motgift. Ska ges genom upprepade behandlingar.

Förpackningsstorlek:
Längd: 70 mm
Bredd: 115 mm
Höjd: 280 mm
EAN: 7350007335340
7350007335340_1.jpg
7350007335340_1.jpg 7350007335340_2.jpg
Alla priser är webbunika och kan skilja sig från butik.

Erbjudande

V 26 - Kolsyremaskin

Kolsyremaskin

V 26 - Personvård

Personvård

V 26 - Grillöverdrag

Grillöverdrag

V 25-26 - Städ

Dammsugare

Har du frågor? Hör av dig till oss på 020-83 33 33 eller kontakta oss via mejl

ICA Sverige AB, 171 93 Solna

Tel: 020 – 83 33 33

Följ ICA Hemma!